O našem udruženju

Udruženje privatnih predškolskih ustanova Kantona Sarajevo je specijalizirano strukovno udruženje koje okuplja sve registrirane privatne i druge predškolske ustanove u Kantonu Sarajevo.

Osnovni cilj udruzenja je stvaranje uvjeta da privatni sektor u predškolskom odgoju i obrazovanju zauzme mjesto u drustvu koje mu pripada u skladu sa međunarodnim standardima i pozitivnim zakonskim propisima u zemlji..

signature-eduma

Top vijesti

udruzenje
20.07.2021

Bajramska čestitka

udruzenje
12.05.2021

Bajramska čestitka

udruzenje
02.05.2021

Vaskršnja čestitka

udruzenje
04.04.2021

Uskršnja čestitka

udruzenje
06.01.2021

Božićna čestitka