O našem udruženju

Udruženje privatnih predškolskih ustanova Kantona Sarajevo je specijalizirano strukovno udruženje koje okuplja sve registrirane privatne i druge predškolske ustanove u Kantonu Sarajevo.

Osnovni cilj udruzenja je stvaranje uvjeta da privatni sektor u predškolskom odgoju i obrazovanju zauzme mjesto u drustvu koje mu pripada u skladu sa međunarodnim standardima i pozitivnim zakonskim propisima u zemlji..

signature-eduma

Top vijesti

udruzenje
13.06.2022

Saopštenje za javnost

udruzenje
07.04.2022

Javni oglas

udruzenje
01.03.2022

Dan nezavisnosti

udruzenje
23.11.2021

Čestitka za Dan državnosti

udruzenje
20.08.2021

Obavještenje za javnost