Email: Pass:

Log In..

Udruženje privatnih predškolskih ustanova Kantona Sarajevo

Tel.: + 387 33 42 83 65

Članovi "BH CENTAR"

"BH CENTAR"


Osnovni podaci
Ulica:
6. mart 56 - Hadžići,
Telefon:
033/428-365
E-mail:
vrtic@bhcentar.ba
Web:
http://www.bhcentar.ba