Email: Pass:

Log In..

Udruženje privatnih predškolskih ustanova Kantona Sarajevo

Tel.: + 387 33 42 83 65

Članovi "Kid IUS"

"Kid IUS"


Osnovni podaci
Ulica:
Hrasnička cesta 15
Telefon:
033/957-490
E-mail:
info@kidius.ba
Web:
http://www.kidius.ba