Email: Pass:

Log In..

Udruženje privatnih predškolskih ustanova Kantona Sarajevo

Tel.: + 387 33 42 83 65

Članovi "PALCIC"

"PALCIC"


Osnovni podaci
Ulica:
Jukićeva do br. 1 - Centar
Telefon:
033/219-142
E-mail:
efidin.efa@gmail.com
Web:
http://www.palcic.ba