Email: Pass:

Log In..

Udruženje privatnih predškolskih ustanova Kantona Sarajevo

Tel.: + 387 33 42 83 65

Organi

Organi

Organi udruženja su:    SKUPŠTINA - čine svi članovi udruženja tj.sve privatne predškolske ustanove u Kantonu Sarajevo kao i druga fizička ili pravna lica koja prihv

5.3.2018
1