Poštovani premijeru Forto i poštovana ministrice Hota-Muminović,

Potreseni tragičnom sudbinom maloljetne djevojčice Džene, želimo se obratiti u ime ovog strukovnog udruženja Privatnih predškolskih ustanova Kantona Srajevo. Najprije želimo izraziti saučešće njenoj porodici, te molimo Boga da malu Dženu uvede u najljepše odaje, a porodici podari strpljenje. Njena sudbina je samo još jedan ishod rada bespravnih i ilegalnih ustanova.

Želimo u potpunosti podržati odluku premijera Forte u zatvaranju prethodno navedenih ustanova, s ciljem da se slične situacije svedu na minimum. Nažalost, opće je poznato da u našoj djelatnosti, djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, postoji isti problem: ilegalan rad ustanova. Sve je više subjekata, pravnih i fizičkih lica koji obavljaju isti rad bez odobrenja, štaviše, bez nadzora državnih institucija.

Radi prevencije problema ilegalnog, nestručanog rada s djecom, koristimo priliku da pozovemo premijera, ali i resornu ministricu na zajedničko djelovanje, te da se djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja vrate u okvire sistema. U suprotnom, strahujemo da će se posljedice istog čina morati, nažalost, liječiti i u ovoj.

Predškolsko obrazovanje, još jedno pravo djeteta koje je svrstano u Konvenciju o pravima djeteta,  je prvo obrazovanje ljudskog bića. To je prvi dodir sa zajednicom, prva interakcija sa svijetom. Tokom ranog obrazovanja, promoviše se društveni i emocionalni razvoj, kognitivne sposobnosti, gradi se samopouzdanje, promovira jezik i svijest, spremnost za školu, ali i ono najvažnije, spremnost za život. Mi smo ti koji stvaramo put za nove generacije, buduće stubove jednoga društva. Mi smo ti i koji trebaju uraditi sve kako bi taj put bio najljepši mogući.

Ovo nije problem jedne porodice iz Kaknja. Ovo je problem svih nas.

U nezavisnom Bh političkom dnevniku “Dnevni avaz” od 24.07.2019. godine, objavljen je tekst pod naslovom “Sivro: U privatnim vrtićima nema dovoljno mjesta za 682 djece”, autora A. Tabak. U objavljenom tekstu plasirane su brojne dezinformacije, a između ostalog navodimo sljedeće:

“Problem je imamo li uopće toliko kapaciteta u privatnim ustanovama. U igraonicama imamo, ali sumnjam da mi imamo toliko prostora u privatnim predškolskim ustanovama.”

“…nemam ništa protiv privatnih vrtića, ali oni nemaju ni kadrove niti potrebne uvjete. Potpuno je apsurdno bacati pare tamo”.

Rješenje Vlade je za neke interesne krugove koji žele da pokažu poseban odnos prema privatnom sektoru”.

Imajući u vidu činjenično stanje i neistinite tvrdnje  Saudina Sivre, predsjednika samo  Sindikata JU “Djeca Sarajeva” i Avdulaha Kovačevića, predsjednika Upravnog odbora iste, a zbog javnosti, iznosimo javni demanti sljedećeg sadržaja:

U okviru aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS u proteklih nekoliko mjeseci, privatne predškolske ustanove, članice Udruženja privatnih predškolskih ustanova u Kantonu Sarajevo, kao i rukovodstvo JU “Djeca Sarajeva” sarađivalo je i pružilo podršku resornom Ministarstvu u iznalaženju  rješenja za problem neupisane djece u javnu ustanovu, tzv. “liste čekanja”.  Uzrok problema neupisane djece je nedostatak prostornih i kadrovskih kapaciteta u vrtićima javne ustanove.

Na poziv Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS privatnim predškolskim ustanovama da dostave informaciju o raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima kako bi se neupisana djeca, njih 682, smjestilo u predškolske ustanove, naš odgovor je bio da je broj slobodnih mjesta u privatnim ustanovama  765!  Dakle, kapaciteta ima dovoljno, čak i više nego je trenutno potrebno.  Naš motiv za rješavanje problema “liste čekanja”djece na upis, a prepoznali smo to i kod predstavnika i službenika Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS,  prije svega je, zadovoljavanje interesa i potreba svakog djeteta sa te liste. Ne smijemo zaboraviti da smo kao društvo dopustili da djeca čekaju da ostvare svoje pravo na  obrazovanje koje im je zagarantovano Konvencijama o pravu djece, te domaćim ustavima i zakonima. Smatramo da je dobrobit djece i njihovo pravo na obrazovanje iznad i izvan svih drugih interesa, a što ni jednom do sada nismo čuli od kolega, rukovodilaca, stručnjaka, predstavnika iz javnog ili državnog sektora predškolskog obrazovanja.

Gospodo, djeca ne mogu čekati, a rano djetinjstvo je najvažniji period u životu svakog ljudskog bića, kada se postavljaju “temelji” budućeg odraslog čovjeka.

Umjesto što svako malo sumnjate u kvalitet i dobre namjere osnivača i uposlenika u privatnim predškolskim ustanovama, dezavuišete roditelje i javno mnijenje, pozivamo vas da poštujete odluku Vlade KS koja je na vašu radost donesena kao privremena mjera kako bi se problem liste čekanja na upis počeo rješavati, pa makar to bilo i u privatnim ustanovama tokom školske 2019./2020. godine. Namjerno ne koristimo termin “ vrtić” jer se pod krinkom vrtića kriju razni neartikulisani privredni, profitni, neprofitni, obrtnički, nevladini ili ilegalni objekti, da je postalo degutantno koristiti taj termin koji zapravo mogu i smiju koristiti samo predškolske ustanove za svoje objekte-vrtiće.

Gospodin S. Sivro navodi u istom tekstu kako prostora u “igraonicama” ima, a sumnja da li ga ima dovoljno u privatnim ustanovama. Ovaj navod je samo insinuacija dotičnog gospodina koji, kao predsjednik Sindkata i nema pravo da se miješa u pedagoške standarde, a naročito normative, gurajući djecu u okrilje objekata koji nisu registrovani za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.

Također, gosp. A. Kovačević kaže kako je Odluka Vlade o subvencioniranju boravka djece u privatnim ustanovama “bacanje para”, te kako privatne ustanove nemaju dovoljno kapaciteta. Nemamo ništa protiv mišljenja koje je zasnovano na činjenicama i otvara konstruktivan dijalog, donoseći rješenje. Ništa od toga nažalost, u navodima gospode Sivre i Kovačevića nije tačno.  Ali, postoje prakse i iskustva koja su donijela dobre rezultate u našem susjedstvu, u Srbiji i Hrvatskoj. Obje države su imale slične probleme sa nedostajućim kapacitetima u javnim ustanovama, te su uspostavile efikasne programe javno-privatnog partnerstva sa privatnim ustanovama. Rezultati tih programa su impozantni: obuhvat djece institucionalnim predškolskim odgojem i obrazovanjem  u Srbiji je udvostručen, u Hrvatskoj je zaživio program Javnih potreba za svu djecu, a najvažniji rezultat je što je ukinuta diskriminacija i omogućeno svakom djetetu isto pravo na predškolsko obrazovanje. U našoj sredini, gdje svega 12-14% djece pohađa predškolsko obrazovanje, luksuz je zabiti glavu u pijesak i ne pogledati samo malo “preko ograde” i vidjeti kako su naši susjedi elegantno i na dobrobit svih riješili jedan veliki problem.

Odluka Vlade Kantona Sarajevo da subvencionira troškove smještaja i boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama toplo je pozdravljena od strane ne samo roditelja, nego i šire društvene zajednice i brojnih građana Kantona Sarajevo. Stoga se nadamo da  ovakvi negativni i netačni komentari neće uskratiti radost djeci da u septembru krenu sa svojim vršnjacima-drugarima u vrtić. Način osnivanja i tip vlasništva predškolske ustanove djeci nisu važni. Zapravo,  kada su u pitanju djeca, uopće i nisu važni.

Iznenađeni i razočarani današnjim dešavanjima i medijskim izvještavanjem iz vlade Kantona Sarajevo, danas smo u ime svih predškolskih ustanova članica ovog udruženja, naših najmlađih korisnika djece o kojima brinemo i njihovih roditelja, uputili pismo podrške Zineti Bogunić ministrici za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Edinu Forti premijeru vlade Kantona Sarajevo

Pismo podrške ministrici Zineti Bogunić OVDJE

U organizaciji Udruženja, 22.5.tekuće godine organizovan je zajednički iftar za direktore predškolskih ustanova članica udruženja i njihove saradnike zajedno sa savjetnicom za predškolski odgoj i obrazovanje Ismetom Brajlović.

Slijede aktivnosti na sprečavanju “rada na crno” u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo

Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić i predstavnici Udruženja privatnih predškolskih ustanova i roditelja djece razgovarali su o aktuelnim problemima u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo.
Teme su bile nedostatak stručnog kadra, posebno odgajatelja, u sarajevskim vrtićima te rješavanje ovog kao i ostalih aktuelnih problema.

Kako je navedeno, među prioritetima Ministarstva su i rješavanje “listi čekanja”  u JU „Djeca Sarajeva“ radi uključivanja djece u organizirane programe odgojno-obrazovnog rada, ali i uređenje i unapređenje oblasti poslovanja privatnih predškolskih ustanova u Kantonu Sarajevo.

Istaknuto je “da je neophodno eliminirati ‘rad na crno’ u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja i zaštiti djecu od zloupotrebe neodgovornih pojedinaca ili grupa koji svoj rad organizuju na nelegalan način i bez zadovoljavanja propisanih standarda, te kroz institucije sistema zabraniti njihov rad i onemogućiti otvaranje novih.

Ministrica Bogunić je najavila da će Ministarstvo, uz podršku Vlade KS,  formirati stručni tim koji će u zadanom roku pripremiti stručnu analizu aktuelnog stanja u javnim i privatnim predškolskim ustanovama KS kao i u ustanovama za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama sa prijedlozima rješenja problema, u skladu sa zakonskim propisima.

Jedan od zaključaka je “da će se pokrenuti aktivnosti na zatvaranju različitih subjekata koji okupljaju predškolsku djecu u okviru različitih firmi kao što su obrt, društva ograničene odgovornosti, udruženja i sl.”

“Dogovorena je intenzivnija saradnja ustanova predškolskog odgoja s Ministarstvom radi rješavanja navedenih problema u najboljem interesu, kao i omogućavanja da se svako dijete uključi u neki od programa predškolskog odgoja i obrazovanja. Također je dogovoreno da se što prije sagledaju slobodni kapaciteti u predškolskim ustanovama radi ostvarenja navedenog cilja”, istakla je ovom prilikom ministrica Bogunić.

http://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/slijede-aktivnosti-na-sprecavanju-rada-na-crno-u?fbclid=IwAR3LYOpLHHR0iZDahFMxzfFPSEC3fe6nCPzjW7TygsJMSI2rmQpo9SDt4sU