"AN-NUR" HADŽIĆI

U sastavu sjedišta ustanove, djeluje organizaciona jedinica AN-NUR Hadžići koji se nalazi u vlastitom objektu na adresi 6. mart br.56, općina Hadžići. Isti je rješenjem Ministarstva za  obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo 2002 godine upisan u registar ministastva, te time stekao odobrenje i  uslove za rad.

Prostor objekta AN-NUR čine dvije etaže.

Prizemlje čine:

Ulazni hol,

Jedna odgojnu sobu sa stolovima, stolicama, tv              prijemnikom, krupnom didaktikom, igračkama              i didaktičim materijalom i priborom za rad sa                  djecom uzrasta od 3 do 6 godina,

Sala za aktivnosti iz specijliziranih programa i                  za sastanke i aktivnosti sa roditeljima,

Sanitarni čvor sa umivaonikom, policama za                    četkicama sa dvije wc šolje,

Kancelarija – ured direktora za rad sa                                  roditeljima, nadležnim organima i trećim licima.

Sprat čine:

Pred ulaz sa hodnikom sa gardaroberima i                      panoima za roditelje,

Jedna odgojnu sobu sa stolovima, stolicama,                  radnim panoima, tv prijemnikom, krupnom                      didaktikom, igračkama i didaktičim                                    materijalom i priborom za rad sa djecom                          uzrasta od 3 do 6 godina,

Druga odgojnu sobu sa manjim brojem                            stolova, stolica, tv prijemnikom, krupnom                          didaktikom, igračkama i didaktičim                                    materijalom i priborom za rad sa djecom                          uzrasta od 0,6 do 3 godine, i jogijima sa                              posteljinom za spavanje djece,

Treća mala soba sa jogijima i posteljinom za                    spavanje.

Sanitarni čvor sa umivaonicima, policama za                    četkicama, i wc šoljama posebna muška i                        ženska kabina,

Ostava,

Kuhinja sa opremom i radnim stolovima.

Ispred objekta se nalazi dvorištre kultivisano ukrasnim grmljem i biljem, a iza objekata se nalazi igralište sa dječijim mobilijarom. Veličina objekta zajdeno sa  igralištem je caa 750 m2.

Hrana se priprema u objektu ustanove u kuhinji opremljenim odgovarajućim  standardima.

Boravak djece je organiziran kroz cjelodnevni i poludnevni boravak kroz u vremenu od 6:30 do 18:00 sati od ponedjeljka do petka.

Korisnici usluga su djeca predškolske dobi od šest mjeseci starosti do pred polazak u školu, kao i djeca nižih razreda osnovne škole organizirana u produženi boravak.

PČELICE

Godine: 0,5 - 3 Djece: 17

JEŽIĆI

Godine: 3 - 4 Djece:

LASTAVICE

Godine: 6 - 6 Djece:

LEPTIRIĆI

Godine: 3 - 4 Djece:

BUBAMARE

Godine: 6 - 6 Djece:

ŠTRUMFOV

Godine: 6 - 9 Djece:

Pored cjelovitog razvojnog programa, u skladu sa interesima i željama roditelja u objektu se realiziraju specijalizirani programi iz engleskog jezika i sporta sa tjelesnim aktivnostima, u zimskom periodu na olimpijskoj planini program skijanja sa sankanjem, a tokom ljetnog perioda i plivanje, a sve prilagođeno uzrastu i dobi djeteta.

U sklopu cjelovitog razvojnog programa, u objektu ustanove se realizira i Obavezni program za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu.

Redovan upis djece se obavlja u mjesecu avgustu, a ukoliko postoje slobodni kapaciteti i tokom cijele školske godine do popune istih.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 033/265-775 ili putem e-maila: vrtic@bhcentar.ba.

Kontakt:
6. mart 56, Hadžići, (Nova privemena adresa je Zlatnih ljiljana 45D)
Telefon: 062/878-908*
Radno vrijeme 6:30 – 18:00
Koordinator: Elvira Mehić

*U skladu sa Pravilnikom o kućnom redu, objekat se može telefonskim putem kontaktirati u periodu od 13:30 do 14:30 sati. U ostalom vremenu kontaktirati Uprava na broj 033/265-775

Scroll to Top