"CICIBAN" DOBRINJA

CICIBAN je treća organizaciona jedinica BH Centra Predškolska ustanova Sarajevo koji je počeo s radom školske 2013/14 godine u skladu sa Rješenjem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u adaptiranom i prilagođenom prostoru za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u ulici Hajrudina Šabanije br. 52, općina Novi Grad Sarajevo.

Prostor čine dva objekta, objekt A i objekt B sa po tri etaže.

Objekt A čine tri etaže

Prizemlje čine:

Ulazni hol sa gardaroberima i panoima za                        roditelje,

Jedna odgojnu sobu sa stolovima, stolicama,                  radnim panoima, tv prijemnikom, krupnom                      didaktikom, igračkama i didaktičim                                    materijalom i priborom za rad sa djecom                          uzrasta od 0,6 mjeseci do 2 godine,

Trpezarija sa stolovima i stolicama,

Kuhinja sa opremom i radnim stolovima,

Ostava,

Sanitarni čvor sa umivaonikom, wc šoljom, tuš                kabinom, komodom za presvlačenje,

Sprat čine:

Predulaz u odgojne sobe i sanitarni prostor,

Druga odgojna soba sa stolovima i stolicama, tv              prijemnikom, krupnom didaktikom, igračkama              i didaktičim materijalom i priborom za rad sa                  djecom uzrasta u 6. godini života,

Treća odgojna soba sa stolovima, stolicama,                    radnim panoima, tv prijemnikom, krupnom                      didaktikom, igračkama i didaktičkim                                  materijalom i priborom za rad sa djecom od                    3 do 6 godina.

Treća mala soba sa jogijima i posteljinom za                    spavanje.

Sanitarni čvor sa umivaonicima, policama za                    četkicama, i wc šoljama posebna muška i                        ženska kabina,

Potkrovlje:

Predulaz,

Spavaona,

Sanitarni prostor..

Objekt B čine tri etaže

Prizemlje čine:

Ulazni hol sa gardaroberima i panoima za                        roditelje,

Jedna odgojnu sobu sa stolovima, stolicama,                  radnim panoima, tv prijemnikom, krupnom                      didaktikom, igračkama i didaktičim                                    materijalom i priborom za rad sa djecom                          uzrasta od 2 do 3. godine,

Trpezarija sa stolovima i stolicama,

Kuhinja sa opremom i radnim stolovima,

Ostava,

Sanitarni čvor sa umivaonikom, wc šoljom, tuš                kabinom, komodom za presvlačenje,

Sprat čine:

Predulaz u odgojne sobe i sanitarni prostor,

Druga odgojna soba sa stolovima i stolicama, tv              prijemnikom, krupnom didaktikom, igračkama              i didaktičim materijalom i priborom za rad sa                  djecom uzrasta u 3. godini života,

Treća odgojna soba sa stolovima, stolicama,                    radnim panoima, tv prijemnikom, krupnom                      didaktikom, igračkama i didaktičkim                                  materijalom i priborom za rad sa djecom od                    3 do 6 godina.

Sanitarni čvor sa umivaonicima, policama za                    četkicama, i wc šoljama posebna muška i                        ženska kabina,

Potkrovlje:

Predulaz,

Spavaona,

Sanitarni prostor..

Ispred objekta se nalazi manje dvorište, a sa čeone strane objekta i travnato dvorište.

Hrana se priprema u objektu ustanove u kuhinji opremljenim odgovarajućim  standardima.

Boravak djece je organiziran kroz cjelodnevni boravak kroz u vremenu od 6:30 do 18:00 sati od ponedjeljka do petka.

Korisnici usluga su djeca predškolske dobi od šest mjeseci starosti do pred polazak u školu.

PAČIĆI

Godine: 0,5 - 3
Djece: 17

ŽABICE

Godine: 0,5 - 3 Djece:

TREŠNJICE

Godine: 3 - 4
Djece: 13

LJUBIČICE

Godine: 0,5 - 6
Djece: 17

KADIFICE

Godine: 3 - 6
Djece: 26

VJEVERICE

Godine: 3 - 6 Djece: 25

Pored cjelovitog razvojnog programa, u skladu sa interesima i željama roditelja u objektu se realiziraju specijalizirani programi iz engleskog jezika i sporta sa tjelesnim aktivnostima, u zimskom periodu na olimpijskoj planini program skijanja sa sankanjem, a tokom ljetnog perioda i plivanje, a sve prilagođeno uzrastu i dobi djeteta.

U sklopu cjelovitog razvojnog programa, u objektu ustanove se realizira i Obavezni program za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu.

Redovan upis djece se obavlja u mjesecu avgustu, a ukoliko postoje slobodni kapaciteti i tokom cijele školske godine do popune istih.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 033/265-775 ili putem e-maila: vrtic@bhcentar.ba.

Kontakt:
Hajrudina Šabanije br. 52, Sarajevo

Telefon: 033/836-234

Radno vrijeme 6:30 – 18:00
Koordinator: Šejla Sarajkić

*U skladu sa Pravilnikom o kućnom redu, objekat se može telefonskim putem kontaktirati u periodu od 13:30 do 14:30 sati. U ostalom vremenu kontaktirati Uprava na broj 033/265-775

Scroll to Top