"VOGOLINO" VOGOŠĆA

VOGOLINO je četvrta organizaciona jedinica BH Centra Predškolska ustanova Sarajevo koji je počeo s radom školske 2016/17 godine u skladu sa Rješenjem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u namjenskom poslovnom objektu za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u ulici Jošanička br. 55, općina Vogošća.

Prostor se sastoji od jedne etaže koju čine:

Ulazni hol sa gardaroberima i panoima za                        roditelje,

Jedan odgojna soba tv prijemnikom, krupnom                didaktikom, igračkama i didaktičim                                    materijalom i priborom za rad sa djecom                          uzrasta od 0,5 do 2 godine,

Jedan odgojna soba sa stolovima, stolicama, tv              prijemnikom, krupnom didaktikom, igračkama              i didaktičim materijalom i priborom za rad sa                  djecom uzrasta od 2 do 3 godine,

Jedna odgojne sobe sa stolovima, stolicama,                    radnim panoima, tv prijemnikom, krupnom                      didaktikom, igračkama i didaktičim                                    materijalom i priborom za rad sa djecom                          uzrasta od 3 do 4 godina,

Jedna odgojne sobe sa stolovima, stolicama,                    radnim panoima, tv prijemnikom, krupnom                      didaktikom, igračkama i didaktičim                                    materijalom i priborom za rad sa djecom                          uzrasta od 5 do 6 godina,

Prostor za administraciju i odmor radnik,

Trpezarija sa stolovima, stolicama i klupama,

Kuhinja sa opremom i radnim stolovima,

Ostava,

Dva sanitarna čvora sa wc šoljama i                                    umivaonicima.

Hrana se priprema u objektu ustanove u kuhinji opremljenim odgovarajućim  standardima.

Boravak djece je organiziran kroz cjelodnevni i poludnevni boravak kroz u vremenu od 6:30 do 18:00 sati od ponedjeljka do petka.

Korisnici usluga su djeca predškolske dobi od šest mjeseci starosti do pred polazak u školu, kao i djeca nižih razreda osnovne škole organizirana u produženi boravak.

PALČIĆI

Godine: 0,5 - 3 Djece: 17

PANDICE

Godine: 0,5 - 6 Djece: 18

LEPTIRIĆI

Godine: 3 - 6 Djece: 17

ZEBRICE

Godine: 5 - 6 Djece: 29

PAHULJICE

Godine: 3 - 6 Djece: 23

SOVE

Godine: 6 - 9 Djece:

Pored cjelovitog razvojnog programa, u skladu sa interesima i željama roditelja u objektu se realiziraju specijalizirani programi iz engleskog jezika i sporta sa tjelesnim aktivnostima, u zimskom periodu na olimpijskoj planini program skijanja sa sankanjem, a tokom ljetnog perioda i plivanje, a sve prilagođeno uzrastu i dobi djeteta.

U sklopu cjelovitog razvojnog programa, u objektu ustanove se realizira i Obavezni program za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu.

Redovan upis djece se obavlja u mjesecu avgustu, a ukoliko postoje slobodni kapaciteti i tokom cijele školske godine do popune istih.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 033/265-775 ili putem e-maila: vrtic@bhcentar.ba.

Kontakt:
Jošanička br. 55, Vogošća

Telefon: 033/430-960*

Radno vrijeme 6:30 – 18:00
Koordinator: Elma Osmanović

*U skladu sa Pravilnikom o kućnom redu, objekat se može telefonskim putem kontaktirati u periodu od 13:30 do 14:30 sati. U ostalom vremenu kontaktirati Uprava na broj 033/265-775

Scroll to Top